Oto najważniejsze daty w historii Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu:

 

1881 – powstanie Koncesjonowanej Szkoły Przemysłowej i Seminarium Nauczycielek Robót Ręcznych

1919 – powołanie Żeńskiej Szkoły Gospodarstwa i Przemysłu Domowego

1920 – zmiana nazwy szkoły na: Państwowa Szkoła Handlowa i Przemysłowa Żeńska

1927/28 – pierwsze egzaminy czeladnicze

1933 – wydanie pierwszego numeru „Gazetki szkolnej”

1936 – prezentacja odzieży dziecięcej na wystawie w Paryżu

1939 IX – zbombardowanie budynku szkolnego

1945 III – wznowienie działalności szkoły po wojnie

1951 IX – nowa siedziba szkoły w gmachu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17

1966 V – nadanie szkole imienia „Władysława Stanisława Reymonta”

1970 V – odsłonięcie pomnika patrona szkoły Władysława Stanisława Reymonta =

1971 V – ufundowanie szkole sztandaru

1975 IX – powołanie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Zespołu Szkół Odzieżowych

1979 V – obchody 60-lecia szkoły

1986 – przyjęcie Zespołu Szkół Odzieżowych do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół

1990 VI – pierwsze egzaminy wstępne do nowo powołanego Liceum Ogólnokształcącego nr XXIII przy Zespole Szkół Odzieżowych

1992 X – inauguracja klubu Otwartych Serc. Nawiązanie współpracy ze szkołą w Rennes

1993 X – wyjazd Młodzieży do Rennes (Francja) – (Scola ’93)

1993 – I Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą pracę dyplomową

1994 XII – IV zjazd absolwentów z okazji 75-lecia szkoły odzieżowej

1998 – I Ekspozycja Moda Młodych na MTP

1999 X – uroczyste obchody 80-lecia szkoły

2000 – wyjazd młodzieży do Fougeres (Francja)

2000 XII – uroczyste Obchody Roku Reymontowskiego

2001/2002 -I miejsca: w Olimpiadzie Języka Francuskiego i Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Europie

2002 – jubileuszowy (X) Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową

wrzesień 2002- rozpoczęcie działalności szkolnego koła wolontariackiego „Klubu Ośmiu”

listopad 2002- otwarcie nowej pracowni komputerowej

1 kwietnia 2003 – uroczystości jubileuszowe 85 – lecia szkoły

luty 2004 – X szkolny konkurs o „Małą Pętelkę”

2004 – nawiązanie współpracy ze szkołą w Furstenwalde w Niemczech

2004 – odznaczenie szkoły medalem im. J. Kilińskiego za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia zawodowego

2007 –  udział w międzynarodowych projektach podnoszących jakość kształcenia zawodowego – program Leonardo da Vinci (do 2013r.)

2009 – obchody 90-lecia szkoły

2010 – realizacja projektów unijnych w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów oraz doradztwa zawodowego

2011 –  uzyskanie certyfikatu ISSO 29990 – 2010

2011 – szkoła laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider Edukacji Zawodowej”

2011 – udział w stażach zagranicznych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą. Zrealizowanie projektów:”Staż zagraniczny w Niemczech sposobem na podnoszenie umiejętności zawodowych i wyrównywanie szans na europejskim rynku pracy”(2011-2012). Staż zagraniczny w Niemczech :Gotowi na lepszą przyszłość”(2012-2013)

2012 – włączenie do Zespołu Szkół Odzieżowych Gimnazjum Nr 1 im. generała Kazimierza Raszewskiego

2012-2013 – podpisanie porozumienia o współpracy z Kutaisi i realizowanie projektu organizowanego przez Miasto Poznań:”Zawód a rynek”. Zwiększenie szans rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli. Wymiana pomiędzy Poznaniem i Kutaisi.

2013 – nawiązanie współpracy ze szkołą patronackiego miasta Shenzhen (Chiny)

2014 – XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Mała Pętelka” Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby

2014 – uruchomienie kursów kwalifikacyjnych w zawodzie krawiec

2015 – udział szkoły w projekcie „Piastka – kobieta nieobecna” Brama Poznania

2016 – „Snutki Golińskie” – współpraca przy tworzeniu filmu o tradycyjnym hafcie golińskim

2017 – nagroda Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” za dobrą praktykę „Uczniowie klas fryzjerskich na rzecz wolontariatu”

2018 – rozpoczęcie eksperymentu pedagogicznego ” Fryzjer męski – barber”

2019 – XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Mała Pętelka” dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby

1 kwietnia 2019 – jubileusz stulecia szkoły

2019 – staż w Saragossie (Hiszpania) w ramach projektu „Projektujemy przyszłość – międzynarodowe staże zawodowe uczniów”

2020 – realizacja projektu „Projektujemy przyszłość – międzynarodowe staże zawodowe uczniów”(Włochy)

2020 – udział w stażach zagranicznych organizowanych przez Wielkopolska Izbę Rzemieślniczą w projekcie „Czas na staż”(Niemcy)

 

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content